در زمان خرید قهوه ساز های دمی و قهوه ساز های نسل سوم متوجه می شوید که اکثر آنها دارای فیلتر هستند. و یا بسیاری از افراد براین باورند که فیلترهای این قهوه ساز ها بر روی طعم قهوه تاثیر می گذارند. به همین دلیل از خرید آنها صرف نظر می کنند.

انواع فیلترهای قهوه ساز

از آنجایی که قهوه ساز های دمی و نسل سومی از تنوع زیادی برخوردار هستند، درنتیجه فیلترهای آنها هم متنوع می باشند. اما به طور کلی فیلتر های قهوه ساز به سه دسته زیر دسته بندی می شوند:

  • فیلترهای کاغذی
  • فیلترهای پارچه ای
  • فیلترهای فلزی

هرکدام از این فیلتر ها مخصوص یک نوع از قهوه ساز می باشند.

همانطور که از نام این فیلترها پیدا است، فیلتر قهوه کاغذی از جنس کاغذ بوده و اکثرا با چوب درختان ساخته می شوند. درختانی مانند: بامبو، کاج، صنوبر، موز، … .

البته هستند فیلترهای کاغذی که از بازیافت کاغذی های باطله درست می شوند، اما کیفیت فیلترهایی که از جنس چوب درختان می باشند، بسیار بهتر است.

نوع دیگر فیلترهای قهوه ساز، فیلترهای پارچه ای می باشند. این فیلترها یک مزیت فوق العاده خوب درمقایسه با فیلتر های کاغذی دارند. و آن این است که دوست دار محیط زیست هستند.

یعنی یکبار مصرف نبوده و می توان آنها را شست و دوباره استفاده کرد. با این کار هم در هزینه خود صرفه جویی کردید و هم به طبیعت کمک کرده اید.

فیلترهای فلزی نمونه ای دیگر از فیلترهای قهوه ساز هستند که کاملا متفاوت از دو نوع قبلی می باشند. فیلترهای فلزی نه در طعم قهوه تاثیر می گذارند و نه روغن قهوه را می گیرند.

بلکه تنها کاری که می کنند این است که اجازه نمی دهند پودر قهوه در قهوه نهایی باقی بمانند. از این لحاظ شبیه با قهوه هایی هستند که به وسیله قهوه سازهای برقی آماده می شوند.

source: فیلتر قهوه چیست