رای درست کردن یک اسپرسوی خوشمزه در خانه در اولین قدم نیاز به خرید اسپرسوساز است. اما تنها با خرید دستگاه اسپرسو ساز نمی توان یک قهوه بی نظیر آماده کرد. زیرا برای آماده کردن قهوه اسپرسو به لوازم دیگری هم نیاز است. برخی از این وسایل به همراه دستگاه هستند، اما تعدادی از آنها را باید جداگانه تهیه کرد.

لولر: لولر ها که به پام تمپر هم شناخته می شوند، وسیله ای هستند استوانه ای شکل و آهنی. از لولر برای مسطح و یکنواخت کردن پودر قهوه در پرتافیلتر استفاده می شود. با این کار تمپینگ قهوه سریع تر و بهتر انجام می گیرد.

تمپر: تمپر وسیله ای است شبیه به مهر، با این تفاوت که سطح آن صاف است یا شیار دار. کاربرد آن هم به این صورت است که بعد از استفاده از لولر، تمپر را بر روی پرتافیلتر قرار داده و با ایجاد کمی فشار، پودر قهوه را به قرص قهوه تبدیل می شود.

مت تمپر: مت تمپر یا تمپر مت وسیله ای است از جنس سیلیکون که درکنار اسپرسوساز قرار می گیرد. از تمپرمت برای جلوگیری از آسیب دیدن پرتافیلتر و تمپر استفاده می شود. همچنین در زمان تمپ کردن قهوه در هدگروپ نیاز به یک جایگاه ثابت و تمیز است. زیر تمپری وسیله ای است که بدون آسیب وارد کردن به پرتا فیلتر قهوه را فشرده می کنند.

ناک باکس: ناک باکس ظرف جمع آوری تفاله قهوه است. همه افرادی که روزانه قهوه اسپرسو درست می کنند، با نحوه جمع آوری تفاله قهوه مشکل دارند. به خصوص زمانی که برای جدا کردن قرص قهوه از پرتافیلتر لازم است که به آن ضربه زده شود.

ناک باکس این مشکل را حل کرده و به گونه ای طراحی شده است که به آسانی می توان تفاله قهوه را از پرتافیلتر جدا کرد. همچنین با جمع آوری تفاله های قهوه بصورت یکجا، بازیافت آنها را راحت کرده است.

source: وسایل دستگاه اسپرسو