اگر به خرید قهوه علاقمند هستید و خودتان همیشه اقدام به خرید دانه قهوه کرده و آن را آسیاب می کنید، حتما با قهوه یمن آشنا هستید. یا حتی اگر با دنیای قهوه کمی آشنایی داشته باشد، نام کشور یمن را حتما شنیده اید.

زیرا براساس داستان های موجود، قهوه برای اولین بار در کشور یمن کشف شده است یا کشور اتیوپی. اما مساله ای که ثابت شده و حقیقت دارد این است که یمن اولین کشور در دنیا می باشد که دست به تولید قهوه تجاری زد.

هرچند که در حال حاضر در بازار قهوه، قهوه کشور یمن حضور کمرنگی دارد؛ اما در ابتدا و به مدت ۲۰۰ سال این قهوه، تنها قهوه ای بوده است که تولید و به سراسر دنیا ارسال می شده است.

تا اینکه بازرگانان هلندی گیاه قهوه را به صورت پنهانی به کشور اندونزی برده و آن را در آنجا پرورش دادند. قهوه یمن به قهوه موکا هم شناخته می شود. و به این دلیل به قهوه یمن، موکا گفته می شود که که دانه قهوه از بندر المخا جابه جا میشده است. و کلمه المخا به مرور زمان به موکا تبدیل شده است.

قهوه یمن یکی از خوشمزه ترین و دلنشین ترین قهوه نوع عربیکا در دنیا است (و برای درست کردن آن نیاز به خرید قهوه ساز مخصوصی نیست). زیرا همچنان و با گذشت سالها این قهوه هنوز به روش سنتی تولید و فراوری می شود.

قهوه مطری، قهوه صنعانی، قهوه اسماعیلی، قهوه حرازی، قهوه ذماری انواع قهوه یمن هستند.

source: معرفی قهوه یمن